Valiot/Chamampions

Finn Noir kennelin esi-isä MULTI CH F.s.r Duke V.'t Belgisch Schoon

FIN TVA, HK3, AGI3
Finn Noir Adele (MULTI CH F.s.r Duke v.'t Belgisch Schoon x Donatrix Adelaide)
20.1.1997 - 18.7.2007

V-01
Finn Noir Aramis (MULTI CH F.s.r Duke v.'t Belgisch Schoon x Donatrix Adelaide)
20.1.1997 - 16.9.2011

FIN & S MVA, VK3
Finn Noir Baron (MULTI CH F.s.r Duke v.'t Belgisch Schoon x KANS & FIN & EST MVA, FIN KVA Black Shock Angelica)
13.6.1999 - 25.4.2014

JV-01
Finn Noir Duty Free (MULTI CH F.s.r Boetsch de Bruine Buck x FIN TVA & MVA & KVA & AVA HK3, AGI 3 F.s.r Donatrix Merveille)
10.10.2000 - 15.6.2011

CIE DK, & LV & LT & RU MVA, LVV -06
Finn Noir El Greco (R.e Greco de la Grande Lande x FIN TVA, HK3, AGI3 Finn Noir Adele)
14.11.2001 - -.-.2010

FIN & EE & LV & LT MVA, JK2
Finn Noir Garcon (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x FIN TVA, HK3, AGI3 Finn Noir Adele)
30.10.2003 - -.-.2013

FIN AVA & AVA H, FI TVA, JK1
Finn Noir Gimi-R (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x FIN TVA, HK3, AGI3 Finn Noir Adele)
30.10.2003 - 17.2.2015

FIN AVA & AVA H
Finn Noir Gilda (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x FIN TVA, HK3, AGI3 Finn Noir Adele)
30.10.2003 - -.-.2014

CIE EE & RU MVA, FI & EE TVA, BALTV- 06, V-08, EEV-09 & -10, RKFV -06
Finn Noir Greta Gee (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x FIN TVA, HK3, AGI3 Finn Noir Adele)
30.10.2003 - 19.12.2013

FIN TVA & JVA (First Groenendael with this title)
Finn Noir Harmonic Girl (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x AGI3, BH JK1 Finn Noir Eclair)
8.6.2005 -

C.I.E EEV-11
Finn Noir Hazy Dazy (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x AGI3, BH JK1 Finn Noir Eclair)
8.6.2005 - 4.5.2017

CIB LV & EE MVA, EE V-09 & -10, LVV V-09
Finn Noir Hidalgo (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x AGI3, BH JK1 Finn Noir Eclair)
8.6.2005 -

FI AVA
Finn Noir I'm Special (FI MVA & KVA Dubion Boom x Finn Noir Heartbreaker)
3.3.2010 -

FI AVA, FI AVA-H, MH, BH
Finn Noir Jay-Z (FIN & EE & LV & LT MVA, JK2 Finn Noir Garcon x Beautée de la Fureur du Crepuscule)
14.8.2011 -

FI AVA C.I.E BY MVA, EEJV-11, BYV-13
Finn Noir Just a Gigolo (FIN & EE & LV & LT MVA, JK2 Finn Noir Garcon x Beautée de la Fureur du Crepuscule)
14.8.2011 -

FI AVA & AVA H
Finn Noir J-Lo (FIN & EE & LV & LT MVA, JK2 Finn Noir Garcon x Beautée de la Fureur du Crepuscule)
14.8.2011 -

FI TVA
Finn Noir Kiss and Tell (F.s.r Rhesus de la Foret d'Olifan x FI AVA & AVA-H Rokkitassun Cameron Diaz)
5.11.2012 -